Propaganda Cehenneminden Çıkış / Propaganda Sökümü

#1

Sevgili Mumialar,

Hem özel yaşamımızda hem de kamusal alanda devamlı bir propaganda sömürüsü altında zavallı zihinlerimiz. Aile bireylerimizden, sevgilimize, işyerindeki patrondan çalışma arkadaşlarımıza kadar bidolu insan bilerek veya bilmeyerek bu mel’un aygıtı kullanıyor üzerimizde. Biz de dahil…

Aşağıdaki çeviri, belki içine düştüğümüz bu propaganda çukurunun ne olduğunun anlaşılmasına ve bu kuburdan nasıl çıkılabileceğine küçük bir katkı sağlar diye düşündüm.

Propaganda Cehenneminden Çıkış / Propaganda Sökümü

İSİM ZİKRETME
Cehennemin 7.Katmanı : Şunun gibi bir şey…

“…Sen şerrefsizsin!”

DOĞRUDAN SALDIRI
Cehennemin 6.Katmanı : Tartışma içeriğine değinmeden doğrudan yazarın yetkinliğine veya kişiliğine saldırır.

“…Üç beş kitap yazmış, ne sağdan ne soldan bi bok olamamış!”

ÜSLUBA SALDIRI
Cehennemin 5.Katmanı : Tartışma içeriğine değinmeden yazarın üslubunu eleştirir.

“…Argo ifadelerle ve ayak takımının ağzıyla yazılmış bu sığ makalede (makale diyemeyeceğim aslında) fakirlik edebiyatı yapılıyor.”

İTİRAZ
Cehennemin 4. Katmanı : Karşı iddiaya delil olmadan ya da zayıf önermeler ileri sürerek itiraz etmek.

“…Öyle diyorsun ama Suriyelilere bizim cebimizden maaş veriliyor!”

KARŞI İDDİA
Cehennemin 3. Katmanı : Mantıklı önermeler ve tutarlı delillerle itiraz edilir ve karşı sav öne sürülür.

“…Bilim insanlarınca bulunan milyonlarca yıllık fosillere dayanarak kanıtlanan araştırmalara göre Evrim bir doğal fenomendir, teori değildir.”

AKSİNİ KANITLAMA
Cehennemin 2. Katmanı : Karşı tezdeki hatalar bulunur ve neden yanlış olduğu alıntılarla izah edilir.

"…“İslam barış demektir” ifadesi yanlıştır çünkü Arapça barış “selam"dır. İslam “teslim” anlamına gelir. Her iki sözcüğün de Arapça “slm” kök-sözcüğünden türemesi aynı anlama geldikleri sonucunu doğurmaz”

ANA FİKRİ ÇÜRÜTME
Cehennemin 1. Katmanı : Açıkça ana fikri çürütür.

“…İddianızın milliyetçilikle ilgisi yoktur çünkü burada çatışmanın sebebi üretim araçlarının kontrolü mücadelesidir yani sömürüdür.”