Mimar Maaşlarının TMMOB'nin belirlediği asgari ücret üzerinden verilmesi ve denetlenmesi

https://www.meclisteyiz.com/mevcut-kampanyalar/ adresinde kampanya başlattık. Kampanya neticesinde 1000 imza ile 1 milletvekilinin yasa değişikliği önerisini meclis başkanlığına sunmasını sağlayabiliriz.

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanarak, TMMOB Ana Yönetmeliğinde yer alan “Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları” maddesi uyarınca her yıl TMMOB Yönetim Kurulu tarafından açıklanan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2020 yılı için brüt 5000 TL olarak tespit edildi.

Bu bedel üzerinden emekçi meslektaşlarımızın haklarının güvence altına alınması ve bu hakların meslek odalarının denetimine tabi tutulmasının yasal olarak önünün açılmasını talep ediyoruz.

1 Beğeni

Bu konuyla ilgili olarak TMMOB’ye bağlı odalar iptal edilen SGK protokolünü bahane ediyor ama sanki protokol olmadan da fiili adımlar atılabilir gibi geliyor bana.

6235 sayılı TMMOB kanununun 2/b ve 2/c maddelerinde yeterli olanağın sunulduğunu düşünüyorum. Aşağıda ekran görüntüsünü de paylaştım. Eser miktarda yoruma ihtiyaç duysa da bence bu maddeye dayanarak her türlü uygun adım atılabilir.

Mesela Odalar tarafından bu konu üzerine bir kampanya örgütlense bile kendine çekidüzen vermek zorunda kalacak yüzlerce firma olur. Hele bir de bikaç resmî yazışmayla üyelerin bordroları istense, seyreyleyelim şenliği :smiling_imp:

Burda esas problemin oda ve birlik yönetimlerinin bu konuya öncelik vermesinde olduğunu düşünüyorum. Daha açık bir yasal dayanak olsa fena mı olur? Tabi ki olmaz, müthiş olur. Odalar mmşp maaşlarını denetlemede yetkili olsa bizim de elimiz güçlenir, doğrudan şikayet ederiz falan…

Faydalı bir kampanya, umarım bir sonuç alırız. Mühendis-mimar-şehir plancısı asgari ücretlerini gündeme getirmesi bile faydasını gösteriyor :grimacing:

1 Beğeni