Mumia da nedir?

(Dikkat: Aşırı düzeyde heyecanlandırıcı, ümitlendirici içerik)

mumia (mühendis mimar şehir plancıları ağı), seninle derdinin ortak olduğuna inanan, çözümü de bu ortaklığı dertlere karşı bir dayanışma ağı içersinde güçlü ve görünür kılmakta gören bir iletişim, paylaşım platformu.

Kimi zaman öylesine konuşmak için, kimi zaman çalışma yaşamımızı zorlaştıran ne varsa dile getirebileceğin, derdine çare arayacağın, sorunlarını ve şikayetlerini dillendireceğin, deneyimlerini paylaşacağın, her şeyden önemlisi kendini özgürce ifade edebileceğin eşitlikçi ve demokratik bir alan.
Parçası olmanın aynı zamanda hakkında söz sahibi olmak anlamına gelen, herkesin kolektif bir faaliyetle geliştirip güzelleştireceği, hepimize ait bir dayanışma zemini.

Düşük ücretlerin, uzun mesailerin, cinsiyetçi ayrımcılıkların, mobbingin, sigorta primlerine uzanan hak gasplarının, işsizliğin doruğa ulaştığı çalışma hayatlarımızda birbirimize temas etmemizi sağlayan, umuda açılan bir pencere.

Bir ihtimal daha var, o da mumia mı dersin?

Hoş geldin!