Kutsan’ın sekreter-iç mimar ilanı

İnternet sitesinde (kutsan.com.tr) “premium” konut yaptığını yazan firmanın çalışanlarını o kadar da “premium” görmediğini ilan ettiği, angarya iş yaptıracağını ayan beyan söylediği iş ilanıdır.

İnsanın sinirini bi hoplatıyor…
Patron baksın telefona :face_with_symbols_over_mouth: